Wiadomości
Trwa rekrutacja do naszej Szkoły i Przedszkola!
Zapisz swoje dziecko już dzisiaj!

Nowe oferty pracy - w zakładce WSPÓŁPRACA!

Geneza

 

W 2002 roku Pani Agnieszka Czyż (filolog języka angielskiego, dydaktyk języków obcych, doświadczony nauczyciel, wykładowca, lektor, egzaminator, tłumacz języka angielskiego, oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w oświacie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i administracji oraz zarządzania w ochronie zdrowia) zaczęła prowadzić własną działalność gospodarczą (obecnie Czyż – Centrum Edukacji, Szkoleń i Języków Obcych, Centrum Terapii i Rehabilitacji).

W początkowej fazie istnienia główną domeną firmy był język angielski: nauczanie oraz wykonywanie tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich (ustnych i pisemnych). Przez wiele lat Pani Agnieszka Czyż działała sama, ponieważ prowadzenie Centrum łączyła z innymi formami aktywności zawodowej – pracowała w szkołach, wykładała na uczelniach wyższych, uczyła w szkołach językowych, udzielała korepetycji. Jako tłumacz współpracowała z różnymi przedsiębiorstwami i szkoliła ich pracowników w zakresie języka biznesu.

Jednak dzięki wielkiemu zaangażowaniu i talencie organizatorskim Pani Agnieszki Czyż, Centrum z każdym rokiem cieszyło się coraz większym powodzeniem i coraz szerszym gronem Klientów. Firma rozwijała się, a Pani Dyrektor Naczelna nawiązywała współpracę z kolejnymi nauczycielami, lektorami i tłumaczami różnych języków obcych, wzbogacając w ten sposób ofertę językową Centrum. Pełniła nad nimi stały nadzór metodyczny i merytoryczny. Najwyższa jakość świadczonych usług od zawsze była dla niej priorytetem.

Zadowoleni Klienci często zgłaszali chęć skorzystania z bogatszej oferty edukacyjno-szkoleniowej. Proponowali, by Centrum poszerzyło zakres swojej działalności. Firmy konkurencyjne nie spełniały ich wymagań. Pani Agnieszka Czyż posłuchała tych rad. Stopniowo wprowadzała do oferty inne usługi. Obecnie obejmuje ona między innymi szkolenia, kursy językowe, tłumaczenia, tutoring, korepetycje, pomoc w odrabianiu lekcji, pogotowie klasówkowe, przygotowanie do olimpiad, sprawdzianu trzecioklasisty, egzaminu gimnazjalnego, matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pomoc w pisaniu prac, warsztaty hobbystyczne, opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, zajęcia rewalidacyjne, różnego typu terapie, obserwację gotowości szkolnej dziecka i prowadzenie warsztatów przygotowujących przedszkolaków i zerówkowiczów do podjęcia nauki szkolnej. Firma zaangażowała się w realizację mnóstwa projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2015, po trzynastu latach działalności, Centrum Edukacyjne Czyż zmieniło swoją nazwę na Czyż – Centrum Edukacji, Szkoleń i Języków Obcych, Centrum Terapii i Rehabilitacji. Nowa nazwa o wiele lepiej oddaje specyfikę działalności firmy. Obecnie placówka posiada zasięg ogólnopolski i współpracuje z setkami specjalistów. Oprócz usług edukacyjnych i szkoleniowych, dokonuje diagnozy dzieci, młodzieży oraz dorosłych i prowadzi różnego typu terapie, w tym m.in. terapię INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, integrację odruchów metodą S. Masgutowej, terapię taktylną, terapię metodą W. Sherborne, terapię Metodą Dobrego Startu, terapię behawioralną, terapię ręki, terapię stymulacyjną metodą C. Delacato, terapię czaszkowo-krzyżową, fizjoterapię (np. masaże), gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, rehabilitację ruchową, hipoterapię, dogoterapię, muzykoterapię, arteterapię, konsultacje i zajęcia z logopedą, neurologopedą, psychologiem, pedagogiem, terapię kombinezonami DUNAG 02.

Pierwszego września 2015 roku rozpoczęła funkcjonowanie Specjalna Szkoła Podstawowa „Czyż”. Śląski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie wniosek o wydanie opinii o spełnianiu przez placówkę wymagań art. 7 ust. 3 o systemie oświaty (RE-KS.543.1.145.2015). Następnie Szkoła otrzymała zaświadczenie o wpisie do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy ewidencji niepublicznych szkół i placówek (ED-II.4430.32.2015). Decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy (ED-II.4432.1.2015) nasza placówka otrzymała UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ. Kolejnym, naturalnym krokiem było powstanie Terapeutycznego Przedszkola „Czyż” – wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy otrzymało pierwszego marca 2016 roku (ED-II.4430.7.2016). Razem tworzą Terapeutyczny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Czyż”. W Zespołe prowadzona jest także terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR). Placówka stworzona została dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami (w tym z zespołem Aspergera) i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ten sukces nie jest dziełem przypadku. Dla Pani Agnieszki Czyż nauczanie jest prawdziwą pasją. Ma doświadczenie w pracy z uczniami na każdym etapie edukacyjnym i w każdym wieku – dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Świetnie nawiązuje kontakty z ludźmi.

Pani Agnieszka Czyż to osoba bardzo ambitna i kreatywna. Stawia sobie wysokie cele i konsekwentnie dąży do ich realizacji, potrafi zarządzać. Pani Dyrektor to „dusza” i „mózg” Czyż – Centrum Edukacji, Szkoleń i Języków Obcych, Centrum Terapii i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Czyż”. Już od czasu dodatkowych praktyk podczas studiów wspaniale odnajdywała się w świecie biznesu. Wie, czego chce i spełnia swoje marzenia. Jest bardzo pozytywnie nastawiona do otaczającej ją rzeczywistości. Pani Agnieszka Czyż to perfekcjonistka, bardzo wiele wymaga od samej siebie. Ciągle się dokształca, bierze udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach, podnosi swoje kwalifikacje. W życiu prywatnym jest szczęśliwą żoną i mamą dwóch synów (czternastoletniego Tomka i jedenastoletniego Maksa). Wie bardzo dobrze, jakie potrzeby mają dzieci.

Za swoje zasługi w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymała Honorową Statuetkę "Jak Motyl" przyznawaną przez Stowarzyszenie "Nasza Szkoła - Nasz Dom".Pytania? Zapraszamy do kontaktu