Wiadomości
Trwa rekrutacja do naszej Szkoły i Przedszkola!
Zapisz swoje dziecko już dzisiaj!

Nowe oferty pracy - w zakładce WSPÓŁPRACA!

Placówka i kadra

 

Budynki Centrum Edukacji, Szkoleń i Języków Obcych, Centrum Terapii i Rehabilitacji oraz Terapeutycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Czyż” stanowią nowoczesny kompleks. Na każdym etapie ich powstawania (podczas tworzenia projektu, budowy, wykańczania pomieszczeń) odbywały się konsultacje z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów sanitarno-higienicznych i zdrowotnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Obiekt Zespołu spełnia obostrzone wymagania dla placówek kształcenia specjalnego pod każdym z wymienionych wyżej względów i otrzymał pozytywne opinie.
Budynki są przyjazne osobom niepełnosprawnym. Sale lekcyjne i terapeutyczne są funkcjonalne i bardzo wygodne. Zespól dysponuje między innymi przestronną salą do terapii integracji sensorycznej, zajęć ruchowych oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, „pokojem wyciszeń” i gabinetem do masażu, salą do terapii kombinezonami DUNAG 02, ugulem, szyną podwieszaną. W osobnych salach na pacjentów czekają inni terapeuci, np. psycholog, pedagog czy logopeda. Zadbaliśmy o najlepsze, certyfikowane wyposażenie, sprzęt terapeutyczny i najnowszy sprzęt multimedialny (w tym „Tajemniczą Wyspę”). "Tajemnicza wyspa" to wielofunkcyjne urządzenie multimedialne mogące pełnić funkcję zarówno tablicy interaktywnej, jak i urządzenia służącego do gier i zabaw dydaktycznych z użyciem podłogi. Przy pomocy tego urządzenia można prowadzić bardzo ciekawe lekcje, w trakcie których dziecko bawiąc się jednocześnie sie uczy.  
Zespół dysponuje własnym parkingiem. Możliwy jest wjazd pod drzwi wejściowe, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma przeszkód w postaci schodów.
Placówka znajduje się w spokojniej, zielonej okolicy. Położenie poza ścisłym centrum miasta jest kolejnym wielkim atutem Centrum i Terapeutycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Czyż”. Dojazd do placówki jest bardzo wygodny. Położona jest w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza (a dokładnie Gnaszyn Górny), w pobliżu drogi wylotowej z Częstochowy w kierunku Opola (droga krajowa nr 46). Planowana autostrada A1 (i węzeł „Blachownia”), która przebiegać będzie w odległości kilku kilometrów od Szkoły, jeszcze bardziej ten dojazd ułatwi.

 

 Nasz zespół:
• oligofrenopedagodzy
• tyflopedagodzy
• surdopedagodzy
• logopedzi
• psychologowie
• pedagodzy
• pedagodzy specjalni
• rehabilitanci
• fizjoterapeuci
• terapeuci integracji sensorycznej
• specjaliści gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
• specjaliści w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem, zespołem Aspergera
oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
• dogoterapeuci
• hipoterapeuci
• terapeuci ręki
• terapeuci specjalizujący się w metodzie W. Sherborne
• specjaliści z zakresu terapii stymulacyjnej metodą C. Delacato
• terapeuci behawioralni
• muzykoterapeuci
• bajkoterapeuci
• arteterapeuci

 Pytania? Zapraszamy do kontaktu