Wiadomości
Trwa rekrutacja do naszej Szkoły i Przedszkola!
Zapisz swoje dziecko już dzisiaj!

Nowe oferty pracy - w zakładce WSPÓŁPRACA!

Nasza kadra

Nasza kadra to zespół profesjonalistów, bardzo dobrze przygotowany do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

autyzm częstochowa

Nasi nauczyciele, terapeuci, psychologowie, pedagodzy i fizjoterapeuci cały czas podnoszą swoje kwalifikacje – uczestniczą w kursach i szkoleniach, odbywają studia podyplomowe. Stale wzbogacają swój warsztat, żeby jak najlepiej pomagać dzieciom. Wiedzą, jak pomagać dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w swojej pracy często wykorzystują nowoczesne pomoce multimedialne. Zajęcia prowadzą w taki sposób, by zainteresować dziecko i zachęcić je do współpracy. Łatwo nawiązują kontakt z dziećmi. I co najważniejsze – uczą dzieci samodzielności, funkcjonowania w środowisku oraz nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

Nasz zespół:
• nauczyciele – oligofrenopedagodzy
• tyflopedagodzy
• surdopedagodzy
• logopedzi
• psychologowie
• pedagodzy
• pedagodzy specjalni
• rehabilitanci
• fizjoterapeuci
• terapeuci integracji sensorycznej
• specjaliści gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
• specjaliści w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem, Zespołem Aspergera
oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
• dogoterapeuci
• hipoterapeuci
• terapeuci ręki
• terapeuci specjalizujący się w metodzie W. Sherborne
• specjaliści z zakresu terapii stymulacyjnej metodą C. Delacato
• terapeuci behawioralni
• muzykoterapeuci
• bajkoterapeuci
• arteterapeuciPytania? Zapraszamy do kontaktu

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki