Wiadomości
Trwa rekrutacja do naszej Szkoły i Przedszkola!
Zapisz swoje dziecko już dzisiaj!

Nowe oferty pracy - w zakładce WSPÓŁPRACA!

Nasza misja

Zapewniamy ciągłość wychowania, terapii oraz edukacji - nasz Zespół składa się z Terapeutycznego Przedszkola oraz Terapeutycznej Szkoły Podstawowej.

autyzm częstochowa

Misją naszego Zespołu jest takie kształtowanie osobowości ucznia i przedszkolaka, aby w przyszłości mógł on samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie i w sposób odpowiedzialny pełnić role społeczne. Ze względu na dwupoziomowość Terapeutycznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oddziaływania wychowawcze na każdym poziomie dostosowane są do etapu rozwoju i możliwości psychofizycznych uczniów oraz do rodzaju orzeczonej niepełnosprawności. Realizacja celów odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Są one identyfikowane wielopłaszczyznowo, poprzez pełne współdziałanie kadry pedagogicznej i psychologicznej placówki oraz innych osób i instytucji współpracujących ze szkołą. Realizując ogólne i szczegółowe cele wychowawcze placówka korzysta z posiadanych zasobów materialnych i ludzkich.

Praca wychowawcza, to jednak zgodne współdziałanie nauczycieli, uczniów i rodziców. Cele pracy wychowawczej nie mogą być w pełni realizowane bez aktywnego udziału rodziców, z którymi współpraca przebiega dwukierunkowo: rodzice wspierają działania wychowawcze szkoły a szkoła stanowi wsparcie dla wychowawczych wysiłków rodziców.

 Pytania? Zapraszamy do kontaktu

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki