Wiadomości
Trwa rekrutacja do naszej Szkoły i Przedszkola!
Zapisz swoje dziecko już dzisiaj!

Nowe oferty pracy - w zakładce WSPÓŁPRACA!

O Zespole

Terapeutyczny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Czyż” w Częstochowie BEZPŁATNA, kameralna, nowoczesna placówka dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami (w tym z Zespołem Aspergera) i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

autyzm częstochowa

Każde dziecko jest wyjątkowe - dlatego każde traktujemy w sposób szczególny. Prowadzimy trening samodzielności i uczymy funkcjonowania w środowisku.

Przyjmujemy dzieci bez względu na miejsce zamieszkania, także spoza Częstochowy (zapewniamy dowóz do uzgodnienia  z Dyrektorem). Organizujemy nauczanie indywidualne. Zapewniamy specjalistyczne zajęcia i opiekę również popołudniami, w weekendy oraz dni wolne od nauki szkolnej - jeżeli Rodzice wyrażą taką chęć.

Drodzy Rodzice!
Szukacie najlepszego przedszkola/najlepszej szkoły dla swojego dziecka? A może Wasze dziecko chodzi już do przedszkola/uczy się w jakiejś szkole, ale te placówki nie spełniają Waszych oczekiwań?
Zapewnijcie swojemu dziecku lepszą przyszłość – przyjdźcie do nas! Zmieńcie dotychczasowe przedszkole/szkołę! Jesteśmy kameralną placówką stawiającą na rozwój dzieci, każdego ucznia traktujemy w sposób indywidualny!

Realizujemy wszystkie zalecenia MEN oraz dokonujemy diagnoz wychowawczych.
Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), który konsultowany jest przez grono specjalistów. Nauczyciele i terapeuci starają się w jak największym stopniu dopasować tryb i metody pracy z dzieckiem do jego potrzeb rozwojowych oraz możliwości. Każdego dnia prowadzimy trening samoobsługi, dzieci zachęcane są do samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności. Za pomocą sprawdzonych metod stymulujemy rozwój dziecka na wielu jego płaszczyznach – usprawniamy między innymi funkcje motoryczne, koordynację ruchową, zmysł wzroku i słuchu, spostrzegawczość, pamięć, mowę. Jeżeli dotychczas prowadzona terapia przynosiła dobre skutki, zapewniamy jej kontynuację. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe, innowacyjne rozwiązania. Nasza terapia przynosi efekty, ponieważ stawiamy na jakość, a nie na ilość.
Staramy się w jak największym stopniu uspołeczniać dzieci - także dzięki wydarzeniom, wycieczkom i uroczystościom. Uczymy dzieci odczytywania i wyrażania emocji. Pokazujemy im, jak we właściwy sposób radzić sobie z agresją i negatywnymi odczuciami. Jeżeli dziecko wykazuje trudne zachowania, diagnozujemy je i modyfikujemy. Wiemy, że rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka i od niej w bardzo dużym stopniu zależy, czy edukacja i terapia prowadzone w Zespole przyniosą dobre i trwałe efekty. Aby wspierać rodziców i opiekunów w wychowywaniu dzieci, organizujemy dla nich specjalnie, bezpłatną Akademię Rodzica oraz konsultacje z psychologiem.

Dysponujemy doskonale wyposażoną bazą dydaktyczną i terapeutyczną, przestronną salą do terapii Integracji Sensorycznej, zajęć ruchowych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pokojem wyciszeń, salą multimedialną, gabinetem do masażu i fizjoterapii, gabinetami do indywidualnej pracy z logopedą, pedagogiem i psychologiem, salą z ugulem i terapią kombinezonami DUNAG 02.

Stwarzamy najlepsze warunki do edukacji i terapii.

Więcej informacji na temat placówki w zakładce Nasza placówka.

Zachęcamy do kontaktu – chętnie opowiemy więcej o naszym Zespole, po uprzednim uzgodnieniu terminu oprowadzimy
po budynku, pokażemy sale. Zapraszamy!

W naszym Zespole organizujemy także zupełnie bezpłatną terapię w ramach WCZESNEGO WSPOMGANIA ROZWOJU (WWR).
Zapraszamy wszystkie dzieci!Pytania? Zapraszamy do kontaktu

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki