Wiadomości
Trwa rekrutacja do naszej Szkoły i Przedszkola!
Zapisz swoje dziecko już dzisiaj!

Nowe oferty pracy - w zakładce WSPÓŁPRACA!

Podstawy programowe

autyzm częstochowa

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zapewniamy realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opracowanie dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

W naszym Zespole treści, metody i organizacja nauczania dostosowane są do możliwości psychofizycznych dzieci – stawiamy na indywidualną i ukierunkowaną pracę z każdym dzieckiem. Tworzymy pozytywną atmosferę, by dziecko czuło się bezpieczne.

Na bieżąco monitorujemy postępy każdego dziecka i doceniamy je. Chwalimy dzieci za ich osiągnięcia. W ocenianiu uwzględniamy nie tylko efekty, ale również zaangażowanie i trud dziecka.Pytania? Zapraszamy do kontaktu

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki