Wiadomości
Trwa rekrutacja do naszej Szkoły i Przedszkola!
Zapisz swoje dziecko już dzisiaj!

Nowe oferty pracy - w zakładce WSPÓŁPRACA!

Nabór/Rekrutacja

Do naszego Zespołu przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
– bez względu na miejsce zamieszkania, także spoza Częstochowy!

autyzm częstochowa

Nabór dzieci do Przedszkola i Szkoły (do klas 1-8) trwa przez cały rok - aż do wyczerpania wolnych miejsc!

O przyjęciu do Terapeutycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Czyż” decyduje Dyrektor Zespołu.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do naszego Zespołu musi być dołączone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Zespołu dostępny jest w sekretariacie placówki oraz do pobrania tutaj (pobierz).

Wypełniony wniosek należy odesłać na adres e-mail szkoły (kontakt@czyz.edu.pl), pocztą tradycyjną na adres placówki (listem poleconym) bądź dostarczyć osobiście.

Po przyjęciu dziecka do Zespołu będziemy prosić o podanie informacji dotyczących jego stanu zdrowia, przebiegu terapii oraz rehabilitacji (w przypadku gdy były prowadzone). Dane te pomogą nam w dobraniu najodpowiedniejszych dla dziecka metod nauki i rewalidacji.

 

W razie wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji prosimy
o kontakt – odpowiemy na każde pytanie.

 

Ilość miejsc ograniczona!

 

 Pytania? Zapraszamy do kontaktu

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki